ติดต่อเรา

ชมรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบมินนิมัลลี่อินเวซีฟแห่งประเทศไทย

 

ที่อยู่ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

 

ติดต่อชมรมได้ที่: info@misscot.org

Download map